Klacht insturen

Vind je dat een medewerker of bestuurder zich tegenover jou onbeleefd (onbehoorlijk) heeft gedragen? Dan kun je jouw klacht aan ons insturen. Een klacht moet gaan over iets wat een medewerker of de organisatie heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Dit betekent dat de klacht moet gaan over een gebeurtenis.

Over deze onderwerpen kun je geen klacht insturen:

 • Je kunt geen klacht insturen tegen het algemene beleid.
 • Je kunt geen klacht insturen tegen een besluit. Tegen een besluit kun je een bezwaar maken.
 • Je kunt geen klacht insturen over de openbare ruimte. Denk hierbij aan een loszittende tegel of omgewaaide boom. Doe een melding via ons meldingsformulier.

Een klacht insturen over hoe je bent behandeld kan op drie manieren.

 • Via het bovenstaande klachtenformulier en:
 • Telefonisch: (0517) 380 380
 • Schriftelijk:
  • Gemeente Waadhoeke 
  • T.a.v. college van burgemeester en wethouders 
  • Postbus 58 
  • 8800 AB Franeker
 • Schrijf of vertel duidelijk waarover je klaagt. Geef aan over wie of wat het gaat en wanneer het is gebeurd. Kopie├źn van brieven, e-mails of documenten bijvoegen is handig.
 • We behandelen geen anonieme klachten. Je moet dus jouw naam en adres vermelden. Stuur je een klacht in namens iemand anders? Dan moet je aangeven wie die ander is.
 • De klachtbehandelaar van de gemeente neemt telefonisch contact met je op. Samen met jou bespreekt deze persoon hoe jouw klacht kan worden opgelost of behandeld.
 • Na het klachtonderzoek krijg je een brief met de resultaten hiervan. In deze brief staan ook de stappen die hierna zullen volgen. Je krijgt uiterlijk binnen zes weken bericht over de afhandeling van je klacht. 
 • Bent je niet tevreden over de behandeling van jouw klacht door de gemeente? Dan kun je jouw klacht aan de Nationale ombudsman sturen. Dit kan pas nadat de gemeente je klacht heeft behandeld.