Klacht insturen

Vindt u dat een medewerker of bestuurder zich tegenover u onbeleefd (onbehoorlijk) heeft gedragen? Dan kunt u uw klacht aan ons insturen. Een klacht moet gaan over iets wat een medewerker of de organisatie heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Dit betekent dat de klacht moet gaan over een gebeurtenis.

Over deze onderwerpen kunt u geen klacht insturen:

 • U kunt geen klacht insturen tegen het algemene beleid.
 • U kunt geen klacht insturen tegen een besluit. Tegen een besluit kunt u een bezwaar maken.
 • U kunt geen klacht insturen over de openbare ruimte. Denk hierbij aan een loszittende tegel of omgewaaide boom. Doe een melding via ons meldingsformulier.

Een klacht insturen over hoe u bent behandeld kan op drie manieren.

 • Via het bovenstaande klachtenformulier en:
 • Telefonisch: (0517) 380 380
 • Schriftelijk:
  • Gemeente Waadhoeke 
  • T.a.v. college van burgemeester en wethouders 
  • Postbus 58 
  • 8800 AB Franeker
 • Schrijf of vertel duidelijk waarover u klaagt. Geef aan over wie of wat het gaat en wanneer het is gebeurd. Kopie├źn van brieven, e-mails of documenten bijvoegen is handig.
 • We behandelen geen anonieme klachten. U moet dus uw naam en adres vermelden. Stuurt u een klacht in namens iemand anders? Dan moet u aangeven wie die ander is.
 • De klachtbehandelaar van de gemeente neemt telefonisch contact met u op. Samen met u bespreekt deze persoon hoe uw klacht kan worden opgelost of behandeld.
 • Na het klachtonderzoek krijgt u een brief met de resultaten hiervan. In deze brief staan ook de stappen die hierna zullen volgen. U krijgt uiterlijk binnen zes weken bericht over de afhandeling van uw klacht. 
 • Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht aan de Nationale ombudsman sturen. Dit kan pas nadat de gemeente uw klacht heeft behandeld.