Wet open overheid (Woo)

Wilt u meer informatie over het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan? Dan kunt u de gemeente vragen om die informatie openbaar te maken. Dit staat in de Wet open overheid. Een vraag om informatie noemen we een Woo-verzoek. De Woo vervangt per afgelopen 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek).

Veel informatie binnen de gemeente is al openbaar. De Woo geldt namelijk niet voor informatie die al openbaar is. U kunt die informatie zelf opzoeken. Collegebesluiten en raadstukken vindt u terug op de website van de raad of op de verzamelpagina met besluiten.

Aangevraagde en verleende vergunningen publiceren wij op de website met officiële bekendmakingen. Zoek op deze website bij ‘Aanvullende zoekcriteria’ de publicerende organisatie.

Is de informatie die u wilt niet openbaar, dan kunt u een Woo-verzoek doen. U kunt uw Woo-verzoek versturen naar info@waadhoeke.nl. Binnenkort komt er een formulier beschikbaar om het makkelijker op te vragen.

Vermeld in uw verzoek altijd:

  • Dat het om een Woo-verzoek gaat.
  • Welke documenten u wilt inzien en over welke periode.
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen.
  • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

De gemeente neemt zo snel mogelijk een besluit over uw Woo-verzoek. Het nemen van een besluit duurt minimaal 4 weken. Wij laten het weten als het langer duurt. Als wij uw verzoek goedkeuren, krijgt u de documenten waar de informatie die u vraagt in staat. Wij zijn niet verplicht om overzichten of samenvattingen van informatie voor u te maken.

Niet alle informatie is openbaar

Soms wordt een Woo-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt. Of als u twijfelt over de openbaarheid van informatie. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0517) 380 380 of via e-mail info@waadhoeke.nl.