Wet open overheid (Woo)

Wil je meer informatie over het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan? Dan kun je de gemeente vragen om die informatie openbaar te maken. Dit staat in de Wet open overheid. Een vraag om informatie noemen we een Woo-verzoek. De Woo vervangt per afgelopen 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek).

Veel informatie binnen de gemeente is al openbaar. De Woo geldt namelijk niet voor informatie die al openbaar is. Je kunt die informatie zelf opzoeken. Collegebesluiten en raadstukken vind je terug op de website van de raad of op de verzamelpagina met besluiten.

Aangevraagde en verleende vergunningen publiceren wij op de website met officiële bekendmakingen. Zoek op deze website bij ‘Aanvullende zoekcriteria’ de publicerende organisatie.

Is de informatie die je wilt niet openbaar, dan kun je een Woo-verzoek doen. Je kunt jouw Woo-verzoek versturen naar info@waadhoeke.nl. Binnenkort komt er een formulier beschikbaar om het makkelijker op te vragen.

Vermeld in je verzoek altijd:

  • Dat het om een Woo-verzoek gaat.
  • Welke documenten je wilt inzien en over welke periode.
  • Hoe je de informatie wilt ontvangen.
  • Jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

De gemeente neemt zo snel mogelijk een besluit over je Woo-verzoek. Het nemen van een besluit duurt minimaal 4 weken. Wij laten het weten als het langer duurt. Als wij je verzoek goedkeuren, krijg je de documenten waar de informatie die je vraagt in staat. Wij zijn niet verplicht om overzichten of samenvattingen van informatie voor je te maken.

Niet alle informatie is openbaar

Soms wordt een Woo-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt. Of als je twijfelt over de openbaarheid van informatie. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0517) 380 380 of via e-mail info@waadhoeke.nl.