Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Wilt u specifieke informatie hebben over een bepaalde zaak? Vraag dit aan bij de gemeente. Zo nodig kan dit in de vorm van een Wob-verzoek.

Overheidsinformatie is openbaar. Tenzij de wet of regels bepaalt dat de informatie niet geschikt is om openbaar te maken. 

Er zijn twee manieren waarop u overheidsinformatie kunt krijgen:

  • Via bekendmakingen op overheid.nl;
  • Met een Wob-verzoek vraagt u zelf om overheidsinformatie openbaar te maken.

Stuur uw Wob-verzoek schriftelijk naar de gemeente:

Gemeente Waadhoeke

T.a.v. college van burgemeester en wethouders

Postbus 58

8800 AB Franeker