Bladkorven in Gemeente Waadhoeke

vrijdag 27 oktober

Zit jouw groene container ook vol bladafval? Maak dan gebruik van de bladkorven in Waadhoeke. Deze herfst hebben we 45 bladkorven in onze gemeente geplaatst. Zo hoef je je geen zorgen te maken dat je groene container overloopt. De locaties zijn uitgekozen door dorpsbelang en wijkraad. Wanneer de bladkorven vol zitten, worden deze geleegd door de gemeente.

Diervriendelijke korven

In de herfst verstoppen egels zich vaak tussen de bladeren. Om ervoor te zorgen dat zij niet per ongeluk vast komen te zitten, zijn de bladkorven uitgerust met een speciale bescherming.

In deze dorpen en stad zijn de bladkorven te vinden

 • Baaium
  • Parkeerterrein kerk

 • Bitgum
  • De Tolve ter hoogte van 2

 • Bitgummole
  • Hoek Menamerdyk/Terhornestrjitte
  • Parkeerstrook begin Hammeringen kruising Terhonestrjitte (thv nr 6)
  • Parkeerstrook it String t.o. 42
 • Boksum
  • Oedsmawei t.o. Kuilman hoek Fockingastrjitte/Blessumerpaad
  • Haven Buorren
 • Deinum
  • Spoorstrjitte thv bakker
  • Pypsterhof ter hoogte van 13
 • Dronryp
  • Dotinga TĂșn naast nr 6
  • Gibbeflecht thv 16
  • Ljouwertertrekwei 31
 • Franeker
  • Hoek Professor Camperstraat / Spaarbankstraat
  • Professor Wassenberghplein
  • Christiaan van Saarloosstraat
 • Herbaijum
  • Bij de glas en kleding container
 • Ingelum
  • Tsjerkeleane naast nr 5

 • Marsum
  • Rypsterdyk t.o. 2
  • Kuperus plantsoen
  • Eets van Hiddemastrjitte
 • Menaam
  • Orxmasingel ter hoogte van 2
  • Beckrypleane ter hoogte van 6
  • Dyksterbuorren ter hoogte van Feintsje
 • Oosterbierum
  • Stasjonsreed

 • Oudebildtzijl
  • Parkeerterrein sportveld
  • Plantsoen A.C. Bakkerstraat Ingang Voedselbos
 • Pietersbierum
  • Breed Plak

 • Ried
  • Hoofdstraat naast parkeerterrein kerk

 • Ritsumasyl
  • Hegedyk zuidkant, tussen Liander kasten

 • Skingen
  • Slappeterpsterdyk naast nr 19
  • Skingsterdyk tussen nr 7 en 9
 • Sexbierum
  • Tsjerk Hiddesstrjitte
  • Terp
 • Slappeterp
  • Menamerdyk t.o. 4 tussen de bomen

 • St.-Jacobiparochie
  • G. van Tuinenstraat 42, groenstrook
  • G. van Saksenstraat (tussen 37 en schelpenpad)
  • Kadal (tussen 55 en schelpenpad)
 • Wier
  • Lautawei ter hoogte van 2

 • Winsum
  • Grasveld Nije Herne
  • Grasveld Iisbaastrjitte/Mied'igge
  • Grasveld Fikarusleane/Boskdyk
 • Wjelsryp
  • Het sportveld
  • Nije Buorren Ter hoogte van haven

 • Zweins
  • Woonkerk Zweins
  • Kingmatille

Vragen?

Heb je vragen over onze bladkorven of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op.