Wetten en lokale regels

In de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Waadhoeke staat regelgeving over gemeentelijke situaties. De geldende regelgeving vind je op de landelijke website overheid.nl.

  • Een verordening, zoals de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) of de Subsidieverordening, is een regel die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt deze verordeningen vast.
  • In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wettelijke afspraak, maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.