Subsidie dorps- en wijkbelangen

Dorps- en wijkbelangen (dorpsbelangen, stichtingen van wijkraden, buurtverenigingen, brede wijkvertegenwoordiging) spelen een belangrijke rol bij het vergroten van de leefbaarheid in dorpen en wijken. Om ze te ondersteunen zijn er twee subsidies:

  1. Waarderingssubsidie: een bedrag voor bovengenoemde besturen om ze te steunen in hun rol bij de behartiging van de collectieve belangen van de inwoners. Het kan bijvoorbeeld worden uitgegeven aan bestuurs- of activiteitenkosten.
  2. Dorps- of wijkbudget: een bedrag waarmee je lokale belangen, activiteiten of plannen kunt ondersteunen.

De waarderingssubsidie voor dorps- en wijkbelangen is € 500.

Het dorps- of wijkbudget hangt af van het aantal inwoners in het dorp of in de wijk:

  • 0 - 300 inwoners € 1.000
  • 301 - 700 inwoners € 1.250
  • 701 - 1000 inwoners € 1.500
  • meer dan 1000 inwoners € 1.750

Heb je een idee waarmee je jouw leefomgeving prettiger en/of mooier maakt? En wil je dit samen met andere inwoners uitwerken? Vraag dan bij jouw dorps- en wijkbelang of ze dit ook (financieel) willen ondersteunen.

De dorps- en wijkbelangen krijgen om de 4 jaar een aanmeldformulier om deze subsidies aan te vragen. De bedragen worden elk jaar in februari uitgekeerd. In 2026 ontvangen de besturen van dorps- en wijkbelangen weer een aanvraagformulier hiervoor.

De besturen van dorps- en wijkbelangen met rechtspersoonlijkheid, die als doel hebben de behartiging van de collectieve belangen van inwoners in de gemeente Waadhoeke mogen een aanvraag doen.

  • Het dorps- en wijkbudget kan naar eigen inzicht van de dorps- en wijkbesturen ingezet worden om zaken en/of activiteiten in/voor het dorp of de wijk financieel te ondersteunen.
  • Het aantal inwoners moet bij elkaar opgeteld worden om het juiste bedrag te bepalen als een dorps- en wijkbelang het doel heeft de belangen van meerdere dorpen of wijken te vertegenwoordigen. Per aanvraag kan dus maximaal € 1.750 subsidie worden gegeven.
  • Ieder jaar moet het dorps- of wijkbelang via de ledenjaarvergadering of via mediakanalen uitleg geven over de besteding van de subsidie.

Het is mogelijk om het formulier (in 2026) per e-mail te ontvangen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@waadhoeke.nl.

Daarna vul je het aanvraagformulier in, print het uit en breng het langs of stuur het op naar:

Gemeente Waadhoeke

t.a.v. afdeling Samenleving

Postbus 58

8800 AB  Franeker

Geen printer?

Haal dan het formulier op bij de balie van het gemeentehuis.

Bekijk hier de hele subsidieregeling Dorpen en Wijken, waarin ook de “Waarderingssubsidie” en het “Dorps- of wijkbudget” staat. Heb je na het lezen nog vragen? Neem contact op met je dorp- of wijkcoördinator. Wij helpen je graag.