Subsidie onderhoud dorpshuizen

In Waadhoeke zijn er veel dorpshuizen. Ze spelen een belangrijke rol voor veel mensen in de dorpen en wijken. Deze gebouwen hebben ieder jaar onderhoud nodig en daar willen wij bij helpen. Dus zit jij in het bestuur van een:

  • Dorpshuis;
  • multifunctioneel centrum (MFC);
  • multifunctionele accommodatie (MFA);
  • of buurthuis?

Bekijk dan op deze pagina hoe je als bestuurder de subsidieregeling aanvraagt en wat je moet weten.

Voor het gebruiken van de subsidie, is het belangrijk om te weten wat voor onderhoud er aan het gebouw moet gebeuren.

De dorpshuisbesturen ontvangen daarom om de vier jaar een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit is een overzicht waarin staat op welk moment en waar het gebouw extra aandacht nodig heeft. Dit noemen we ook wel de onderhoudsstaat. In het plan staat een inschatting van de kosten, wat eerst moet en wat later kan. Je kunt dit plan gebruiken om een eigen onderhoudsplan te maken. In 2023 werd het laatste plan opgesteld. In 2027 ontvangt het bestuur een nieuw MJOP.   

Alle besturen ontvangen een vaste bijdrage op basis van het aantal inwoners. Daarvoor geldt de volgende verdeling:

  • minder dan 500 inwoners € 500
  • minder dan 1000 inwoners € 1.000
  • minder dan 1500 inwoners € 1.500
  • meer dan 1500 inwoners € 2.000

Op basis van het aantal m2 bruto vloeroppervlak (BVO), zoals vastgesteld in het MJOP (Meerjarenonderhoudsplan), krijgen de besturen ook een bijdrage van €3,32 per m2 van het gebouw. 

Per jaar is hier in principe een budget voor. In 2024 is dit in totaal €98.800 .

Je kon een aanvraag versturen door het formulier vóór 10 januari 2024 in te vullen. De aanvraagperiode is voorbij. In de loop van 2024 vind je op deze pagina het aanvraagformulier voor volgend jaar. 

De besturen van dorpshuizen, MFC’s/MFA’s en buurthuizen van de gemeente Waadhoeke mogen een aanvraag doen.

  • Een buurtvereniging in Franeker die niet de eigenaar is van hun buurthuis, kan € 250,- aanvragen.
  • Je aanvraag kan worden geweigerd als je niet wilt meewerken aan het opstellen van het Meerjarenonderhoudsplan en/of niet doorgeeft wat voor onderhoud er is geweest in de afgelopen vier jaar.

Het is mogelijk om het formulier (tijdens de inschrijfperiode) per e-mail te ontvangen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@waadhoeke.nl.

Daarna vul je het aanvraagformulier in, print het uit en breng het langs of stuur het op naar:

Gemeente Waadhoeke

t.a.v. afdeling Samenleving

Postbus 58

8800 AB  Franeker

Geen printer?

Haal dan het formulier op bij de balie van het gemeentehuis.