Uittreksel burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk, echtscheiding of een overlijden? Vraag dan een afschrift of een (internationaal) uittreksel burgerlijke stand aan. U doet dit bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Vraag dit online aan met uw DigiD. Binnen vijf werkdagen ontvangt u het uittreksel per post.

  • € 14,30
  • Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en een handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit heet een ‘gewaarmerkt afschrift’. Het afschrift van de akte is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Heeft u een afschrift van de akte in een andere taal nodig? Dan moet u de akte zelf laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler.
  • Een (internationaal) uittreksel van de geboorteakte is wel in meerdere talen beschikbaar. In het uittreksel staan alleen de persoonsgegevens die op de akte staan. Het uittreksel is in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Servo-Kroatisch.
  • Een akte is een officieel document. In de akte heeft de gemeente een belangrijke gebeurtenis in uw leven vastgelegd: een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte of overlijdensakte. Deze aktes blijven altijd in de gemeente waar die gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
  • U moet het uittreksel burgerlijke stand aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
  • Geef goed aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft en wat erop moet staan. Bijvoorbeeld gegevens van uw geboorte of huwelijk. Dan maken wij een uittreksel met de juiste gegevens.
  • U krijgt het uittreksel binnen vijf werkdagen thuis gestuurd.
  • Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Waadhoeke woont? Vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aan.