Uittreksel burgerlijke stand

Heb je een bewijs nodig van bijvoorbeeld je geboorte, huwelijk, echtscheiding of een overlijden? Vraag dan een afschrift of een (internationaal) uittreksel burgerlijke stand aan. Je doet dit bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Vraag dit online aan met je DigiD.

Let op: binnen 5 werkdagen ontvang je het uittreksel per post.

Ben je voor 2018 geboren in Baijum, Welsrijp, Winsum of Spannum (voormalige gemeente Littenseradiel), dan vraag je de geboorte akte op in Súdwest Fryslân.

  • € 16,60
  • Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en een handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit heet een ‘gewaarmerkt afschrift’. Het afschrift van de akte is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Heb je een afschrift van de akte in een andere taal nodig? Dan moet je de akte zelf laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler.
  • Een (internationaal) uittreksel van de geboorteakte is wel in meerdere talen beschikbaar. In het uittreksel staan alleen de persoonsgegevens die op de akte staan. Het uittreksel is in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Servo-Kroatisch.
  • Een akte is een officieel document. In de akte heeft de gemeente een belangrijke gebeurtenis in je leven vastgelegd: een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte of overlijdensakte. Deze aktes blijven altijd in de gemeente waar die gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
  • Je moet het uittreksel burgerlijke stand aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
  • Geef goed aan waarvoor je het uittreksel nodig hebt en wat erop moet staan. Bijvoorbeeld gegevens van je geboorte of huwelijk. Dan maken wij een uittreksel met de juiste gegevens.
  • Je krijgt het uittreksel binnen vijf werkdagen thuis gestuurd.
  • Heb je een bewijs nodig dat je in de gemeente Waadhoeke woont? Vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aan.