Uittreksels

Uittreksel Basisregistratie Personen

Een bewijs dat je in de gemeente Waadhoeke woont. Bijvoorbeeld met woonhistorie of om een auto op naam te zetten.

Uittreksel burgerlijke stand

Een bewijs van je geboorte, huwelijk of echtscheiding.

Verklaring omtrent gedrag

Een bewijs van goed gedrag.

Bewijs van in leven zijn

Een schriftelijke verklaring dat je in leven bent.

Document waarmerken

Een bewijs dat de kopie van een document exact lijkt op het originele document.

Geheimhouding persoonsgegevens

Regel dat de gemeente jouw persoonsgegevens niet doorgeeft aan instellingen.