Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als je in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. 

Vul het aanvraagformulier VOG volledig in samen met je werkgever. Scan het aanvraagformulier in (of maak er goede foto’s van) en upload het via onderstaande knop.

  • € 41,35

Ben je werkgever? Je kunt een VOG voor jouw (nieuwe) medewerkers ook online aanvragen bij de Dienst Justis. Hiervoor heb je eHerkenning nodig.

Twee tot vier weken na je aanvraag ontvang je van de dienst Justis de VOG per post thuis. Wijst Justis je aanvraag af? Dan krijgt je daarover een brief.

Justis is als enige instantie in Nederland bevoegd om VOG’s af te geven. Op het internet zijn commerciële partijen actief die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van je over te nemen.

  • Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis.
  • De enige officiële website van Justis is www.justis.nl.
  • VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen uiteindelijk ook bij Justis terecht.
  • Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen.
  • Je betaalt het betreffende commerciële bedrijf een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag (zie boven).

Het inschakelen van commerciële bedrijven levert geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten.