Gemeentegrond gebruiken

Wil je gemeentegrond gebruiken? Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een bouwcontainer in de binnenstad van Franeker. Dan moet je hiervoor een ontheffing aanvragen. Daarvoor hoef je niet naar het gemeentehuis. 

Ook heb je de ontheffing nodig voor bijvoorbeeld uitstallingen, bedrijfsafvalcontainers, tijdelijke reclame- en aankondigingsborden en luifels waarbij je gemeentegrond gebruikt.

  • € 31,00.
  • Daarnaast betaal je voor het gebruiken van gemeentegrond. Deze kosten heten precariokosten. De hoogte van dit bedrag hangt af van het aantal vierkante meters gemeentegrond dat je gebruikt. En van hoelang je deze grond gebruikt.
  • Onder gemeentegrond vallen ook de openbare weg en de wegbermen.
  • Het is niet nodig om een ontheffing aan te vragen voor bouwcontainers buiten het centrum van Franeker.
  • Je moet de aanvraag minimaal dertig dagen voor de plaatsing van de borden indienen.
  • Een aanvraag voor ontheffing doe je telefonisch via (0517) 380 380 of via e-mail: info@waadhoeke.nl.
  • Heb je inhoudelijke vragen over het gebruik van gemeentegrond, neem dan contact op via e-mail: info@waadhoeke.nl.