Vergunningen

(Ver)bouwen, wonen en slopen

Alle vergunningen voor bouwen, slopen, wonen en verhuren in een overzicht.

Alcoholwetvergunning

Horecabedrijf starten of overnemen? En wil je alcoholhoudende dranken schenken? Dan heb je een alcoholwetvergunning nodig. De alcoholwetvergunning geldt ook voor slijtersbedrijven.

Evenementen organiseren

Voor als je een evenement of activiteit wilt organiseren.

Leidinggevende wijzigen

Ben je in het bezit van een alcoholvergunning? Dan kun je een nieuwe leidinggevende laten bijschrijven of verwijderen bij de vergunning.

Bestemmingsplannen

In het bestemmingsplan staat precies hoe een gebied gebruikt mag worden.

Gemeentegrond gebruiken

Gemeentegrond gebruiken voor bijvoorbeeld uitstallingen, bedrijfsafvalcontainers, tijdelijke reclame- en aankondigingsborden en luifels.

Tegemoetkoming planschade

Schade geleden? Je kunt misschien een tegemoetkoming krijgen.

Loterijvergunning

Voor als je een loterij voor een goed doel wilt organiseren.

Stookontheffing

Vraag een vergunning aan voor het stoken van vuur of het verbranden van afvalstoffen in de openlucht.

Standplaatsvergunning

Vanaf een vaste plek goederen verkopen of diensten aanbieden.

Ontheffing sandwichborden

Vraag ontheffing aan voor het plaatsen van één of meerdere sandwichborden (driehoeksborden).