Vergunningen

(Ver)bouwen, wonen en slopen

Alle vergunningen voor bouwen, slopen, wonen en verhuren in een overzicht.

Alcoholwetvergunning

Horecabedrijf starten of overnemen? En wilt u alcoholhoudende dranken schenken? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig. De alcoholwetvergunning geldt ook voor slijtersbedrijven.

Evenementen organiseren

Voor als u een evenement of activiteit wilt organiseren.

Leidinggevende wijzigen

Bent u in het bezit van een alcoholvergunning? Dan kunt u een nieuwe leidinggevende laten bijschrijven of verwijderen bij de vergunning.

Bestemmingsplannen

In het bestemmingsplan staat precies hoe een gebied gebruikt mag worden.

Gemeentegrond gebruiken

U wilt gemeentegrond gebruiken voor bijvoorbeeld uitstallingen, bedrijfsafvalcontainers, tijdelijke reclame- en aankondigingsborden en luifels.

Tegemoetkoming planschade

Lijdt u schade? U kunt misschien een tegemoetkoming krijgen.

Loterijvergunning

Voor als u een loterij voor een goed doel wilt organiseren.

Stookontheffing

Vraag een vergunning aan voor het stoken van vuur of het verbranden van afvalstoffen in de openlucht.

Standplaatsvergunning

U wilt vanaf een vaste plek goederen verkopen of diensten aanbieden.

Ontheffing sandwichborden

Vraag ontheffing aan voor het plaatsen van één of meerdere sandwichborden (driehoeksborden).