Vergunningen

Omgevingsvergunning

Vergunning voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Evenementen organiseren

Voor als u een evenement of activiteit wilt organiseren.

Slopen en asbest verwijderen

Doe een melding voordat u gaat slopen of asbest verwijderen.

Bestemmingsplannen

In het bestemmingsplan staat precies hoe een gebied gebruikt mag worden.

Afwijken bestemmingsplan

U heeft bouwplannen en wilt afwijken van het bestemmingsplan.

Welstand

Vallen uw bouwplannen binnen de welstandseisen van de gemeente?

Leegstaande woning verhuren

U wilt uw lege woning tijdelijk verhuren.

Gemeentegrond gebruiken

U wilt gemeentegrond gebruiken.

Tegemoetkoming planschade

Lijdt u schade? U kunt misschien een tegemoetkoming krijgen.

Gemeentelijk groen

Wilt en kunt u een groenstrook kopen of huren?

Riolering

Beerput verwijderen, riool verstopt of rioolaansluiting aanvragen?

Omgevingswet

Informatie over de Omgevingswet.