Omgevingswet

Er zijn veel regels en wetten in Nederland die zorgen voor een veilige en en prettige omgeving om in te wonen en te werken. Op 1 januari 2024 komen ze samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. Als gemeente Waadhoeke werken we stap voor stap naar de Omgevingswet toe: met als doel alles rond vergunningaanvragen makkelijk en overzichtelijker te maken. Gemeente Waadhoeke doet dit samen met inwoners, ondernemers en andere organisaties. Hoe we dat doen lees je hier.