Omgevingswet

In Nederland hebben we veel verschillende wetten en regels voor onze omgeving. Op 1 juli 2022 komen ze samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Als gemeente Waadhoeke werken we stap voor stap naar het eindplaatje van de Omgevingswet toe: met als doel alles rond vergunningaanvragen eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Dit doen we samen met de inwoners, ondernemers, andere organisaties en gemeenten.

Waarom de Omgevingswet?

Eén Omgevingswet betekent één loket en één procedure voor het aanvragen van een vergunning. De procedure gaat in de meeste gevallen 8 weken bedragen. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen. Zo is in één oogopslag duidelijk welke regels op bepaalde locaties gelden en komt er meer ruimte voor ideeën en initiatieven. Denk daarbij aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen etc. In deze animatie op YouTube wordt de Omgevingswet uitgelegd.

Wat betekent dit concreet voor u als inwoner of ondernemer?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt (die van invloed is op de leefomgeving) krijgt te maken met de Omgevingswet. Heeft iemand een idee? Dan toetst de gemeente deze aanvraag aan alle regels. Binnen de regels komt bovendien meer ruimte voor initiatieven van inwoners, ondernemers en anderen. U mag iets vinden van de vergunningaanvraag van de buren, de gemeente of anderen in uw omgeving. Daarbij is het de bedoeling dat een initiatiefnemer zijn buren en mogelijke belanghebbenden goed informeert over en betrekt bij het initiatief. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

De rol van de gemeente verandert

Bij de invoering van de wet gaat gemeente Waadhoeke meer adviseren over hoe initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden. Niet alles is mogelijk. De gemeente gaat meer rekening houden met bijvoorbeeld de belangen van andere inwoners, ondernemers en betrokkenen in de nabije omgeving.

Aanvragen via het Omgevingsloket

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Omgevingsvisie: de toekomst van Waadhoeke

Een onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Deze visie gaat over de toekomst van onze gemeente. De visie beantwoord vragen als ‘waar is er noodzaak voor verandering? Wat maakt ons gebied bijzonder? Wat willen we behouden? Wat kan beter? Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen als woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame energie?’.

Die vragen kunnen we als gemeente alleen niet beantwoorden, daarom vragen we hulp van inwoners en ondernemers.

Van inwoners en ondernemers vragen we mee te denken over welke onderwerpen zéker een plek moeten krijgen in de Omgevingsvisie. Daarom maakten we een enquête die alle inwoners en ondernemers kunnen invullen.

Later dit jaar volgen meer momenten waarop inwoners en ondernemers kunnen meedenken. Aan de hand van themasessies organiseren we een aantal bijeenkomsten. De totale visie zal naar verwachting halverwege 2023 klaar zijn.

Meer weten?

Meer informatie over de Omgevingswet is te vinden in deze animatie op YouTube of op de website van Rijksoverheid.