De nieuwe omgevingswet

Er zijn veel regels en wetten in Nederland die zorgen voor een veilige en prettige omgeving om in te wonen en te werken. Op 1 januari 2024 zijn deze wetten samengekomen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. Als gemeente Waadhoeke werken we stap voor stap aan het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. We willen vergunningaanvragen makkelijker en overzichtelijker maken. Gemeente Waadhoeke doet dit samen met inwoners, ondernemers en andere organisaties. 

1 Omgevingswet betekent 1 loket en 1 procedure voor het aanvragen van een vergunning. Het aanvragen van een vergunning betekent dat er sneller een beslissing komt op een plan. Binnen 8 weken na de aanvraag is dan bekend of de aanvraag akkoord is of niet. Met de omgevingswet wil de overheid minder regels en meer overzicht voor de aanvrager. Zo ziet iedereen sneller welke regels er zijn voor verschillende locaties.  Zo komt er meer ruimte voor nieuwe ideeën en plannen. Denk bijvoorbeeld aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen etc. 

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt (die te maken heeft met de leefomgeving) krijgt te maken met de Omgevingswet. Wanneer wij een plan van een inwoner of bedrijf ontvangen dan gaan we de aanvraag beoordelen of de aanvraag voldoet aan de regels.  De aanvraag die gedaan wordt heeft te maken met de leefomgeving. Daarom is het ook belangrijk dat de gemeente én de aanvrager omwonenden en bedrijven betrekt bij de aanvraag. 

Met de komst van de omgevingswet gaat gemeente Waadhoeke meer advies geven over hoe nieuwe ideeën mogelijk gemaakt kunnen worden. De gemeente denkt ook aan de belangen van andere inwoners, ondernemers en betrokkenen in de buurt. 

Wil je weten of jouw idee of plan wel of niet binnen de regels passen? Maak dan een afspraak met de gemeente om jouw idee te bespreken. Maak hiervoor gebruik van Verken jouw idee. 

Een aanvraag doe je eenvoudig met hulp van het digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat je op één plek alle informatie vindt die je nodig hebt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag. 

Meer informatie over de Omgevingswet is te vinden op de website van Rijksoverheid.