Slopen en asbest verwijderen

Wilt u een woning of een ander pand slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan moet u eerst melding doen bij het Omgevingsloket. U krijgt dan binnen vier weken wel of geen toestemming om te slopen. Ook als u asbest wilt verwijderen moet u een melding doen via het Omgevingsloket. U mag niet eerder asbest verwijderen voordat de gemeente dit heeft goedgekeurd. Voor vragen neemt u contact op de afdeling Veiligheid & VTH via (0517) 380 380.

 • Gratis.
 • Uw DigiD inlogcode.

Wanneer moet u een melding doen van slopen?

 • Als meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt.

Asbest moet u altijd melden

Komt bij de sloop asbest vrij? Dan moet u dit melden via het Omgevingsloket.  Pas nadat u goedkeuring heeft ontvangen van de gemeente, mag u de asbest verwijderen en ingepakt afvoeren naar de milieustraat. Asbest mag u nooit in de afvalcontainer gooien. Particulieren krijgen binnen vijf werkdagen wel of geen toestemming.

Let op: neem de brief met goedkeuring van de gemeente mee naar de milieustraat. 

Asbest kan voorkomen in:

 • Vlakke platen: gevels dakbeschot, rondom schoorstenen.
 • Vlakke gevelplaten met coating: decoratieve buitengevels, galerijen.
 • Schoorstenen of luchtkanalen: bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal.
 • Bloembakken.
 • Golfplaten: daken van schuren en garages.
 • Standleiding: afvoer toilet.
 • Brandwerend board: onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds.
 • Vinylzeil of oude vloerbedekking: asbesthoudende onderlaag.

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen?

 • Als u wilt slopen aan een erkend monument of beschermd stads- of dorpsgezicht.