Alcoholwetvergunning

Je hebt een Alcoholwetvergunning nodig als je in een horecagelegenheid alcohol wilt schenken aan je klanten. Dat wil zeggen: als je alcohol verkoopt die mensen direct bij jou opdrinken. De Alcoholwetvergunning is een landelijke vergunning en staat nooit op zichzelf. Met de Alcoholwetvergunning regel je alléén de toestemming om alcohol te mogen schenken.

Er zijn twee varianten van de Alcoholwetvergunning. Hieronder lees je voor welke variant je een Alcoholwetvergunning aanvraagt. Klik op de knop 'Direct aanvragen' om de Alcoholwetvergunning aan te vragen. Let op: voordat u een Alcoholvergunning aanvraagt is slim te lezen aan welke eisen u moet voldoen. 

Horecabedrijven of commerciële bedrijven

De eerste variant is voor ho­re­ca­be­drij­ven waar­bij ho­re­ca het hoofd­doel is. Voor­beel­den: ca­fés, res­tau­rants en an­de­re com­mer­ciële ho­re­ca­za­ken. Hieronder vraag je de Alcoholvergunning voor horecabedrijven of andere commerciële bedrijven aan. 

Verenigingen of stichtingen

Deze tweede variant is voor in­stel­lin­gen waar­bij ho­re­ca niet het hoofd­doel is, maar een bij­kom­sti­ge ac­ti­vi­teit. Dit noe­men we ook wel 'pa­ra­com­mer­ciële' ho­re­ca­be­drij­ven. Dat zijn mee­st­al stich­tin­gen of ver­e­ni­gin­gen. Voor­beel­den zijn buurt­hui­zen, dorpshuizen of kan­ti­nes van (sport)ver­e­ni­gin­gen. Hieronder vraag je de Alcoholwetvergunning voor verenigingen of stichtingen aan.

Eisen voor horecabedrijven

 • Minimale vloeroppervlakte van een horecalokaliteit is 35 m2;
 • Hoogte-eis voor nieuwbouw is 2,60 meter van de vloer gemeten en voor bestaande bouw 2.10 meter;
 • Nieuwe horecagebouwen hebben 1 toilet nodig als er 15 personen gebruik van maken. Anders zijn er twee toiletten vereist. Voor bestaande horecagebouwen geldt 1 toilet als er 25 personen gebruik van maken;
 • Mechanische afvoer van ventilatie is niet verplicht. Luchtverversingscapaciteit is 4dm3/s per persoon bij nieuwbouw. Bij bestaande bouw geldt 2,12 dm3/s luchtverversing per persoon.

Eisen voor commerciële bedrijven

 • Leidinggevende is minimaal 21 jaar;
 • Niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
 • Staat niet onder curatele;
 • Staat ingeschreven in het online register Sociale Hygiëne;
 • Personeelsleden zijn 16 jaar of ouder;
 • Er is altijd een leidinggevende in de zaak aanwezig. Deze staat ook vermeld op de vergunning.

Eisen voor verenigingen en stichtingen

 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH-verklaring;
 • Wanneer er alcohol geschonken wordt is er altijd een van de twee leidinggevenden aanwezig;
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Dit heb je nodig voor je aanvraag:

 • Een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen.
 • Een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van de personen die worden genoemd in een bepaalde rechtsvorm (zoals een eenmanszaak of bv).
 • Je hebt van iedere leidinggevende het volgende nodig: Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Een geldige Verklaring Sociale Hygiëne.
 • € 200,00
 • De alcoholwetvergunning is ook nodig wanneer je een horecabedrijf wilt starten of over wilt nemen, waarbij je alcoholhoudende dranken schenkt.
 • De alcoholwetvergunning geldt ook voor slijtersbedrijven.
 • Wijzig je van ondernemingsvorm?  Dan geldt ook hier dat je een nieuwe alcoholwetvergunning aan moet vragen wanneer jouw ondernemingsvorm bijvoorbeeld wijzigt van eenmanszaak naar V.O.F. of B.V.

De gemeente kan je vragen een Bibob - vragenformulier in te vullen. Daarmee bekijkt de gemeente de betrouwbaarheid van jouw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om je geen vergunning te geven.

Wil je een nieuwe leidinggevende aanmelden of een leidinggevende verwijderen van de vergunning? Bekijk hier wat je moet doen en wat de kosten zijn.