Leidinggevende aanmelden of wijzigen

Ben je in het bezit van een alcoholvergunning? Dan kun je een nieuwe leidinggevende laten bijschrijven of verwijderen op het aanhangsel dat hoort bij de vergunning.

Klik op de knop 'Direct regelen' om een nieuwe leidinggevende aan te melden of een leidinggevende te verwijderen van de vergunning. 

Er worden eisen gesteld aan de nieuwe leidinggevende, namelijk:

  • De leidinggevende is minimaal 21 jaar;
  • Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag (gevangenisstraf en/of geldboete);
  • Staat niet onder curatele;
  • Staat ingeschreven in het online Register Sociale Hygiëne.
  • €50,-