Standplaatsvergunning

Wil je vanaf een vaste plek aan de openbare weg in de gemeente Waadhoeke goederen verkopen of diensten aanbieden? Dan heb je een standplaatsvergunning nodig.

  • Innemen van een standplaats voor een week of korter: € 45,00.
  • Innemen van een standplaats voor langer dan een week: € 90,00.
  • Je DigiD inlogcode.
  • Gaat de aanvraag over particulier terrein? Dan ontvangen wij graag van jou een schriftelijke verklaring van de eigenaar. Daaruit moet blijken dat de eigenaar geen bezwaar heeft tegen het innemen van de standplaats op zijn terrein.
  • Je moet jouw aanvraag ten minste acht weken voor het innemen van de standplaats indienen.
  • Bij het in gebruik nemen van gemeentegrond worden er kosten in rekening gebracht. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal meter dat je in gebruik neemt.

Weekmarkt