Omgevingsvergunning

Heb je plannen om iets te bouwen of verbouwen? Wil je een oud gebouw veranderen, een boom weghalen? Of wil je jouw pand voor een ander doel gebruiken? Via omgevingsloket.nl kun je kijken of je een vergunning nodig hebt en een vergunning aanvragen.

De kosten van de omgevingsvergunning hangen af van waarvoor je deze aanvraagt. Bekijk het overzicht van de tarieven.

Reguliere (gewone) procedure

  • De reguliere procedure komt het meeste voor en wordt ook wel gezien als de makkelijke procedure.
  • Je krijgt binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn mag de gemeente 1 keer met 6 weken verlengen. Dit gebeurt als het beoordelen niet binnen zes weken klaar is. De termijn start pas wanneer alle stukken voor de vergunning zijn ingediend. Het vooroverleg over de vergunning telt niet mee voor de termijn. 

Uitgebreide procedure

  • In bijzondere gevallen geldt een uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu. En soms als de aanvraag anders is dan wat er in het bestemmingsplan staat.
  • De beslistermijn bij de uitgebreide procedure is 6 maanden. Die termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. Deze termijn is onder andere nodig om alle adviezen te verzamelen. Verder moet de beschikking 6 weken te bekijken zijn. Dit betekent dat iedereen de plannen kan bekijken en een reactie mag geven. Zo'n reactie noemen we een zienswijze. Wanneer er geen bezwaren zijn, kan de vergunning worden verleend. 

Vergunningscheck

Wil je weten of je een vergunning nodig hebt voor het bouwen van bijvoorbeeld een schuur, garage, aanbouw, uitbouw of iets anders? Doe dan zelf een check via het Omgevingsloket. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op voor hulp.

Vooroverleg

Heb je een plan of wens en wil je weten of deze haalbaar is? Het is slim om al vroeg in gesprek te gaan met ons over jouw plannen. In zo'n gesprek kunnen we samen kijken of jouw plannen mogelijk zijn. Dan kan je daarna goed voorbereid een omgevingsvergunning aanvragen. 

Informeren van anderen

Wij raden je aan om je omgeving vroeg op de hoogte te brengen van je plannen.

Bezwaar maken

Je hebt je vergunning ontvangen. Kun je gelijk beginnen met bouwen? Bij een bouwvergunning mag dat (op eigen risico). Wel adviseren we je om 6 weken te wachten. In die periode kan er namelijk nog bezwaar worden gemaakt. Het kan dan zijn dat je moet stoppen. Na 6 weken is de vergunning definitief en kan je verbouwing zeker doorgaan.


Heb je een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom? Dan moet je de bezwaartermijn van 6 weken afwachten.

Zienswijze (uitgebreide procedure)

Als een besluit te bekijken is, kan iedereen een reactie indienen. Dit noemen we een zienswijze. Daarna bekijken wij of die persoon belang heeft bij het plan. Wij moeten altijd reageren op een zienswijze. Misschien moet het plan wat worden aangepast. Wanneer er geen reactie bij ons binnenkomt kan de vergunning worden verleend en begint de bezwaarperiode.

Beroep

Zes weken na het eindigen van de bezwaarprocedure wordt (als dat nodig is) een beslissing op het bezwaar genomen. Als iemand het niet eens is met deze beslissing kan hij in beroep te gaan.

De bouwinspecteur bekijktof je gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Heb je alles volgens de regels gebouwd? Dan mag je het bouwwerk gaan gebruiken.

Voor het inzien van IPPC vergunningen kun je contact opnemen via info@waadhoeke.nl of bellen naar telefoonnummer (0517) 380 380.