Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingaan. Maar wat houdt deze wet precies in en wat betekent het voor jou? Op deze pagina lees je hier meer over. 

Bewoners en gebruikers verwachten gebouwen van goede kwaliteit. Bijvoorbeeld, de brandveiligheid moet worden gewaarborgd en het energieverbruik moet zo laag mogelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat bouwers zich aan de regels houden, wil de overheid meer toezicht en controle in de bouw. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat hiervoor zorgen. Zo worden alle technische eisen gecontroleerd op het moment dat het nodig is. Dit zorgt voor tijdsbesparing, foutpreventie en biedt de opdrachtgever meer bescherming.

Wat verandert precies met deze wet?

Het grootste verschil is dat gemeenten geen kwaliteitscontroles meer uitvoeren. Dit wordt in plaats daarvan gedaan door een onafhankelijke kwaliteitsborger. 

Voor welke bouwwerken geldt de Wkb?

De Wkb wordt stapsgewijs ingevoerd vanaf 2024. Tot en met 2028 geldt de Wkb alleen voor eenvoudige bouwwerken, de zogenaamde 'gevolgklasse 1'. Denk hierbij aan een eengezinswoning en kleinere bedrijfspanden. Voor nieuwbouw in deze klasse geldt de Wkb direct vanaf 1 januari 2024. Een jaar later geldt de Wkb ook voor verbouwingen van eenvoudige bouwwerken. Wil je weten of jouw (ver)bouwproject onder de Wkb valt? Controleer dit dan via het Omgevingsloket op Overheid.nl.

Ik heb bouwplannen. Wat moet ik nu doen?

Ben je van plan te (laten) bouwen in of na 2024? En valt jouw bouwproject onder gevolgklasse 1? Schakel dan een onafhankelijke kwaliteitsborger in. Pas daarna kun je aan de slag. 

Wat doet een kwaliteitsborger?

Deze onafhankelijke kwaliteitsborger (controleur) kijkt vanaf de planning tot aan de oplevering mee met de bouw. Hij of zij bekijkt de plannen en bepaalt wat de bouwrisico's zijn. De kwaliteitsborger moet hierbij rekening houden met risico's vanuit de omgeving. Bijvoorbeeld, bij een zachte bodem is er extra aandacht nodig voor de fundering. Vervolgens stelt de kwaliteitsborger een borgingsplan op. In dat plan geeft hij of zij aan wat er moet gebeuren zodat jouw bouwproject uiteindelijk aan alle technische bouwregels voldoet. Ten slotte kijkt de kwaliteitsborger op de bouwplaats mee met de aannemer. Is alles in orde? Dan stelt hij of zij een verklaring op. 

Waar vind ik een kwaliteitsborger?

Een kwaliteitsborger is altijd onafhankelijk. Het is dus niet de bedoeling dat je iemand inhuurt die al een rol speelt bij de (ver)bouw(ing). Via het register kwaliteitsborger  vind je een overzicht van kwaliteitsborgers. Je kiest een kwaliteitsborger voordat je aan de slag gaat.

Wie betaalt de kwaliteitsborger?

De kosten voor de kwaliteitsborger worden altijd betaald door de opdrachtgever van de (ver)bouw(ing). 

Ik heb een andere vraag

Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0517) 380 380.