Vraag en antwoord

Op deze pagina lees je de veelgestelde vragen en antwoorden over de gemeentelijke belastingen.

Mijn pand is niet aangesloten op het riool, waarom ontvang ik dan toch een aanslag basis rioolheffing?

 • De gemeente heeft de plicht te zorgen voor het afvalwater (de riolering). Ook draagt de gemeente de verplichting om goed te zorgen voor het beheer van het regen en het grondwater. Ook gebruikers van een bebouwd adres/perceel die niet aangesloten zijn op het riool hebben hier voordeel van. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen dat iedereen het basistarief betaalt. Dus ook gebruikers die niet zijn aangesloten op het riool. 
 • Wil je meer weten over de gemeentelijke riolering en wat de gemeente doet aan onderhoud en beheer? Wij sturen je graag het gemeentelijke rioleringsplan toe. Je mag dan een mail sturen aan info@waadhoeke.nl.

Ik ben verhuisd, maar ik krijg de aanslag nog op het oude adres of de gegevens nog van het oude adres. Wat moet ik doen?

 • Ben je in Waadhoeke blijven wonen? De aanslag neem je dan mee naar jouw nieuwe adres. De tarieven zijn over de hele gemeente gelijk. 
 • Ben je verhuist naar een andere gemeente? Dan is de verhuizing later verwerkt/doorgegeven dan de aanslag is aangemaakt. Er volgt een correctie op de aanslag na het inschrijven in de nieuwe gemeente. Op deze gecorrigeerde aanslag staan de (nieuwe) bedragen die jij voor het belastingjaar van Waadhoeke moet betalen. 

Het aantal personen in mijn huishouden is veranderd. Heeft dit effect op mijn aanslag?

 • De peildatum voor de huishoudens is 1 januari. Een verandering na deze datum is pas volgend jaar zichtbaar op de nieuwe aanslag.
 • Tijdens het jaar wordt het bedrag niet meer gewijzigd. 

Ik heb mijn woning dit jaar (2024) verkocht, maar ik krijg nog wel een aanslag voor de OZB. Klopt dit?

 • De belastingen worden berekend naar de situatie per 1 januari van het belastingjaar. Verkoop of verhuizing in de loop van het belastingjaar heeft geen invloed op de te betalen OZB. Als “oude” eigenaar betaal je deze belastingen helemaal aan de gemeente. De notaris verrekent deze belastingen bij de verkoop meestal wel door aan de nieuwe eigenaar. Zo krijg je van de nieuwe eigenaar een deel van de eigenarenbelasting (OZB) terug.
 • Heb jij je woning verkocht en huur je nu een woning? Ook dan betaal je de aanslag. Maar meestal wordt deze door de notaris verrekend met de nieuwe eigenaar.

Ik wil graag kwijtschelding aanvragen. Hoe doe ik dit?

Je wilt graag weten of het mogelijk is de gemeentelijke belasting niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. Je kunt dit aanvragen bij de website van het Noordelijk Belastingkantoor. Hier moet je inloggen met je DigiD. Na het inloggen volg je de stappen. Zie je de aanslagen van de gemeente niet staan? Klik dan op de aanslag van het Wetterskip en volg de stappen. Deze kwijtschelding telt namelijk ook voor de gemeentelijke belastingen.

Ik wil graag in delen betalen of mijn rekeningnummer wijzigen. Hoe regel ik dit?

Waarom is mijn WOZ-waarde hoger dan vorig jaar?

 • De WOZ-waarde van jouw woning wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. We kijken naar de verkoopprijzen van woningen die op jouw woning lijken.
 • Als je zelf de woning hebt gekocht. Het bedrag waarvoor je de woning hebt gekocht, is de beste schatting voor de WOZ -waarde van jouw woning. Dit bedrag heb je er immers zelf voor betaald. Dat de waarde vorig jaar lager was betekent dus niet dat de waarde dit jaar te hoog is. 

Hoe en tot wanneer kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

 • Tegen de WOZ-waarde en/ of de aanslag(en) kun je binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar indienen bij de de gemeente. Op deze pagina over WOZ lees je hier meer over.
 • Belangrijk: Ben je het niet eens over de WOZ-waarde? Neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is 0517 380 380. We vertellen graag meer over de WOZ-waarde en hoe deze tot stand komt. We kunnen zo nodig ook een fout herstellen. Ben je het ook na telefonische uitleg niet eens met de WOZ-waarde? Dan kun je alsnog (gratis) bezwaar maken. Wij helpen je hierbij graag op weg.