Energielandschap

Fossiele brandstoffen, zoals gas en olie, raken op. Ze zijn bovendien schadelijk voor het milieu. In gemeente Waadhoeke willen we dat alle energie die we opwekken, duurzaam opgewekt is. Dat kan bijvoorbeeld met hulp van de zon of de wind. Samen met onze inwoners zoeken we naar een plek waar we energie duurzaam kunnen opwekken. Die plek noemen we het energielandschap.

De ruimte in onze gemeente is beperkt. Daarnaast willen we versnippering in het landschap zoveel mogelijk voorkomen. Daarom onderzoeken we of we alle duurzame energie op één plek kunnen samenbrengen. Dat noemen we het energielandschap. Of het energielandschap er komt en hoe het er precies uit komt te zien, weten we nog niet. Dat onderzoeken we samen met inwoners en ondernemers.

In 2040 willen we energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die we dan opwekken, duurzaam opgewekt is. Op dit moment wekken we 15% van alle energie die we in onze gemeente gebruiken duurzaam op. Om in 2040 energieneutraal te zijn, moet er dus nog heel wat gebeuren.  

Een veelgehoorde oplossing voor het opwekken van duurzame energie is zonnepanelen op daken. Maar met het plaatsen van alleen zonnepanelen zijn we er nog niet: daar lossen we namelijk maximaal 22 procent mee op. Daarom onderzoeken we hoe we invulling kunnen geven aan het volledige percentage. Dat doen we met het energielandschap.

Het energielandschap moet niet alleen energie opwekken, maar ook andere voordelen bieden voor inwoners en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan fiets- en wandelroutes of een pluk- en beleeftuin. We willen dat inwoners en ondernemers optimaal profiteren van het energielandschap. Minimaal 50%, maar liever meer nog, moet eigendom zijn van de dorpen zelf.

Een onderstation is de plek waar elektriciteit wordt omgezet naar elektriciteit die bruikbaar is voor huizen en bedrijven. In onze gemeente hebben we één onderstation, in Herbaijum. Omdat we de impact van het overgaan op duurzame energie zo laag mogelijk willen houden, zoeken we voor het grootschalig opwekken van energie naar een locatie dicht in de buurt van het onderstation. Dit noemen we het zoekgebied.

Is een energielandschap haalbaar? En zo ja, hoe moet het er dan uit komen te zien? Welk aandeel krijgen de dorpen in het landschap? Om antwoord op deze, en nog veel meer vragen te krijgen, hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd. Bij deze onderzoeken betrokken we zoveel mogelijk inwoners en ondernemers. Daarom voerden we  gesprekken met dorpsbelangen van verschillende dorpen.