Verzilverlening

De verzilverlening is er voor huiseigenaren van 57+ die hun huis levensloopbestendig én duurzamer willen maken en/of hun erf willen vergroenen.

In samenwerking met SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) bieden wij een verzilverlening aan. Wij willen je helpen om je woning te verduurzamen en/of maatregelen te nemen die zorgen dat je langer veilig thuis kunt wonen. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om de lening te kunnen aanvragen:

 • Je woont in gemeente Waadhoeke of hebt een huis in Waadhoeke.
 • Voor het aanvragen van de lening geldt een leeftijd van 57+.
 • De maximale WOZ-waarde van de woning bedraagt € 500.000,-.

In de verordening van de verzilverlening lees je alle voorwaarden vanuit de gemeente. Op de website van SVn bekijk je de voorwaarden van de lening. Bijvoorbeeld welke regels er zijn over de rente of tussentijds aflossen.

Een Verzilverlening gebruik je voor maatregelen die je woning levensloopbestendig maken en/of de woning of buitenruimte duurzamer maken. Denk daarbij aan de volgende maatregelen:

 1. Isoleren van je woning
 2. Opwekken van energie, bijvoorbeeld aanschaf zonnepanelen
 3. Investeren in duurzaam verwarmen en ventileren
 4. Vergroening van het perceel of de woning
 5. Verbetering wateropvang en afvoer (hemelwater en vuil water)
 6. Levensloopbestendig maken

Weet je niet waar je moet beginnen?

De energiecoach kan je op weg helpen. Of vraag een duurzaamheidsadvies aan van een gecertificeerd bureau. Je kunt hier subsidie voor aanvragen.

Bekijk hieronder hoe je de lening aanvraagt:

Om een verzilverlening bij de SVn aan te vragen, heb je een toewijzingsbrief van de gemeente nodig. Deze brief vraag je bij ons aan via een formulier. Vul eenvoudig het formulier online in of print het formulier uit en stuur het naar ons toe.

Als je akkoord van ons hebt gekregen vraag je met de toewijzingsbrief de verzilverlening aan via SVn. 

Na het aanvragen van de lening ontvang je van SVn declaratieformulieren. Deze stuur je samen met de factuur van een uitgevoerde maatregel naar SVn. SVn beoordeelt de aangeleverde stukken en zal de declaratie bij goedkeuring binnen vijf werkdagen uitbetalen.

Op basis van het door jou ingevulde formulier bij stap 1 beoordelen wij of je voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling waarmee de lening mogelijk wordt gemaakt. Als dat zo is dan ontvang je van ons een toewijzingsbrief (een soort goedkeuringsbewijs). Daarmee kan je bij SVn de lening aanvragen (stap 2). Lees de voorwaarden hieronder.

SVn beoordeelt kredietwaardigheid

De toewijzingsbrief van de gemeente geeft geen garantie op goedkeuring door SVn. SVn verstrekt namelijk de leningen en beoordeelt of de lening bij je past. Lees meer over het beoordelen van jouw aanvraag op de website van SVn.

Hoeveel je kunt lenen hangt af van welke maatregelen je wilt nemen.

 • De lening moet afgelost worden na 75 jaar, bij verkoop van de woning of na het overlijden van de langstlevende schuldenaar.
 • Aan het afsluiten van de SVn Verzilverlening zijn eenmalig afsluitkosten verbonden. De kosten worden ingehouden op de lening.
 • De kosten voor de notaris, taxatiekosten, en eventueel financieel advies zijn niet inbegrepen en zijn voor eigen rekening.
 • Je kunt minimaal € 2 .500,- en maximaal € 25.000,- lenen.
 • Er is geen maandbedrag verschuldigd bij de SVn Verzilverlening
 • De lening wordt afgelost bij verkoop of bij erven van de woning.
 • De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen. De rente voor de Verzilverlening staat gedurende 40 jaar vast. Na 40 jaar wordt er geen rente meer bijgeschreven.

Bekijk hier alle informatie over de rente en kosten van deze lening.

De verzilverlening kan besteed worden aan verschillende duurzame maatregelen. Daarnaast zijn er extra maatregelen die voor financiering in aanmerking komen. Bijvoorbeeld maatregelen die de woning levensloopbestendig maken, de woning verbeteren of voor vergroening op het erf zorgen. Daardoor gelden er enkele extra voorwaarden (anders dan bij de duurzaamheidslening) zoals een minimale leeftijdsgrens, namelijk 57+, en een WOZ waarde van maximaal € 500.000 .

Als je door de Belastingdienst vastgestelde verzamelinkomen lager is dan € 60.000,- dan heeft het Warmtefonds een lening met rentekorting. Ook zijn er nog andere leningen en subsidies waar jij misschien gebruik van kunt maken.

Bekijk en vergelijk altijd welke lening het beste past bij jouw financiële en persoonlijke situatie.