Geboorteaangifte

Is er bij u een baby geboren? Geef dat door in het gemeentehuis van de gemeente waar uw baby geboren is. Neem telefonisch contact met ons op.

 • Een geldig paspoort, geldig identiteitskaart of geldig rijbewijs.
 • Als u dat heeft: een trouwboekje of een partnerschapsboekje.
 • Eventueel het afschrift van de erkenningsakte van uw kind.
 • Heeft u voor de geboorte een akte van naamkeuze laten maken? Neem dan een afschrift van deze akte mee.
 • Delen twee vrouwen samen het ouderschap? Neem dan ook de donorverklaring mee.
 • Een bewijs van inschrijving met vermelding van uw burgerlijke staat als u in het buitenland woont.
 • U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is.
 • U hoeft uw kind niet mee te nemen.
 • Geef de geboorte binnen 3 dagen na de dag van geboorte aan. Valt één van die drie dagen in een weekend of op een algemeen erkende feestdag? Dan doet u de aangifte op de eerstvolgende werkdag.

Wie kan aangifte doen?

 • De vader of moeder van het kind.
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest.
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren.
 • Het hoofd of een gemachtigde van een instelling waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis.
 • De burgemeester of een door de burgemeester aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen.

Achternaam kind

Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Krijgt uw kind niet de naam die u wilt? Dan kunt u voor de geboorte van het eerste kind een akte van naamkeuze laten opmaken.

Kinderbijslag en BSN

De kinderbijslag en het Burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet aan te vragen. U krijgt dit automatisch. Heeft u al één of meer kinderen? De hoogte van de kinderbijslag wordt dan automatisch aangepast.

Handige links

Informatie over de aangifte van uw kind en naamskeuze (Rijksoverheid)