Rioolheffing

De gemeente zorgt voor de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. Hiervoor betaal je jaarlijks rioolheffing. Je betaalt rioolheffing dat bestaat uit 2 delen: 

  • Het eerst gedeelte is een vast basistarief.
  • Het tweede gedeelte is afhankelijk van de gebruikerssituatie op 1 januari (één persoon, twee of meer personen, bedrijvigheid of recreatieterreinen). 

Gebruikers van garageboxen/opslagruimtes met minder dan 10 m3 waterverbruik krijgen alleen het basistarief in rekening gebracht. Ook gebruikers van bebouwde percelen in het buitengebied die niet lozen op de riolering of gemeentewater, krijgen alleen het basistarief in rekening gebracht.

  • Basistarief: € 98,70
  • 1 persoon: € 164,50
  • 2 of meer personen: € 230,30
  • Bedrijfsafvalwater of overige niet-woning: € 361,90
  • Recreatieterrein: € 65,80

Naast de zorgplicht voor het afvalwater (de riolering) heeft de gemeente ook een zorgplicht voor de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd) en het beheer van het grondwaterpeil. Iedereen heeft baat bij deze wettelijke zorgplicht: degenen die met hun bebouwde perceel zijn aangesloten op het riool en degenen die niet met hun bebouwde perceel zijn aangesloten op het riool. De zorgplicht voor het hemel- en grondwater staat dus los van het wel of niet hebben van een rioolaansluiting. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is vastgelegd hoe we in Waadhoeke invulling gaan geven aan de deze zorgplicht.

  • Weten wat verhuizing of verkoop met uw aanslag doet? Kijk dan op de pagina ‘Verhuizen en gemeentelijke belastingen’.
  • De rioolheffing wordt bij de gebruiker van een perceel/adres in rekening gebracht.
  • Bent je aangesloten bij MijnOverheid? En heb je akkoord gegeven om post van de gemeente Waadhoeke digitaal in jouw Berichtenbox te ontvangen? Dan krijg je de WOZ-beschikking en aanslag alleen nog maar digitaal en niet meer via de post.

Vragen?

Heb je vragen over de rioolheffing? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!