Rioolheffing

De gemeente zorgt voor de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. Hiervoor betaalt u rioolheffing.

 • Basistarief: € 88,20
 • Één persoon: € 147,00
 • Twee of meer personen: € 205,80
 • Bedrijfsafvalwater of overige niet-woning: € 323,40
 • Recreatieterrein: € 58,80

Gebruikers van bebouwde percelen die niet aangesloten zijn op het gemeentelijke rioolstelsel ontvangen met ingang van 1 januari 2021 ook een aanslag rioolheffing (het zogenaamde basistarief rioolheffing).

Waarom een basistarief rioolheffing?

 • Naast de zorgplicht voor het afvalwater (de riolering) heeft de gemeente ook een zorgplicht voor het beheer van het hemelwater en het grondwater.
 • Zowel gebruikers van niet op het riool aangesloten bebouwde percelen als gebruikers van aangesloten bebouwde percelen hebben baat bij de uitvoering van deze algemene wettelijke watertaken.
 • Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om ook gebruikers van niet aangesloten bebouwde percelen mee te laten betalen aan de kosten voor algemene watertaken door het invoeren van een basistarief.
 • Gebruikers van bebouwde percelen die niet lozen op de riolering krijgen alleen het basistarief in rekening gebracht.
 • Ook garageboxen/opslagruimtes met minder dan 10 m3 waterverbruik krijgen alleen het basistarief in rekening gebracht.
 • Als u binnen de gemeente verhuist, gebeurt er niets met uw aanslag. U neemt de aanslag mee naar het nieuwe adres. 
 • Verhuist u in de loop van het belastingjaar naar een andere gemeente, dan hoeft u een deel van de  rioolheffing niet te betalen. Dit berekenen wij per maand. 
 • Hoeveel u precies betaalt, hangt af van het aantal bewoners op uw adres per 1 januari.
 • De rioolheffing wordt bij de gebruiker van een perceel, ook wel adres genoemd, in rekening gebracht.
 • Bent u aangesloten bij MijnOverheid? En heeft u akkoord gegeven om post van de gemeente Waadhoeke digitaal in uw berichtenbox te ontvangen? Dan krijgt u de WOZ-beschikking en aanslag alleen nog maar digitaal en niet meer via de post.

Vragen?

Heeft u vragen over de rioolheffing? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!