Rioolheffing

Rioolheffing

De gemeente houdt het rioolstelsel in stand. Ook zijn we verantwoordelijk voor het afvoeren van overtollig regenwater en grondwater. Hiervoor betaalt u rioolheffing.

Wat heeft u nodig?

  • Uw DigiD-inlogcode om een automatische incasso aan te vragen of te wijzigen.

Wat kost het?

Soort Tarief
één persoon € 214,40
twee of meer personen € 268,00
bedrijfsafvalwater of overige niet-woning € 375,20
garagebox of opslagruimte met 10 m3 of meer waterverbruik € 375,20
garagebox of opslagruimte met minder dan 10 m3 waterverbruik € 80,40
recreatieterrein € 134,00

Wat u moet weten

  • De rioolheffing wordt geheven van de volgende gebruikers:
    • Gebruikers van bebouwde percelen.
    • Gebruikers van recreatieterreinen.
    • Gebruikers van ruimten die indirect lozen op het gemeentelijke rioolstelsel of oppervlaktewater. 
  • Uw tarief is afhankelijk van uw gebruikerssituatie: één persoon, twee of meer personen, bedrijvigheid, garageboxen, opslagruimte of recreatieterreinen. 

De aanslag

U krijgt elk jaar de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen. Daarop staan onder andere de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning? Of de eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan bevat deze gecombineerde aanslag ook de ozb-aanslag. 

Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan betaalt u in acht maandelijkse termijnen. Wanneer u zelf de betalingen doet, betaalt u in drie termijnen. U vraagt een automatische incasso aan met de onderstaande knop.

Rekeningnummer wijzigen

Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Dat regelt u ook in bovenstaand formulier.

Aanslag digitaal ontvangen

Bent u aangesloten bij MijnOverheid en heeft u akkoord gegeven om post van de gemeente Waadhoeke digitaal in uw berichtenbox te ontvangen? Dan krijgt u de WOZ-beschikking en aanslag alleen nog maar digitaal en niet meer via de post.

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen (bijstandsniveau)? U komt dan misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Vraag dit aan bij het Noordelijk Belastingkantoor (voorheen Hefpunt).

In de laatste week van februari ontvangt u de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen van gemeente Waadhoeke en een aanslag van het Noordelijk Belastingkantoor voor de waterschap belastingen. 
U kunt kwijtschelding aanvragen na ontvangst van de aanslagen. U heeft uw Digid-inlogcode nodig om kwijtschelding aan te vragen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Of heeft u onterecht een aanslag gekregen? We willen u graag helpen. Neem contact op met ons. Bent u na het contact nog niet tevreden? U kunt dan bezwaar indienen.