Afwijken van een bestemmingsplan

Past uw plan niet binnen de gebruik- en/of bouwregels van het bestemmingsplan? Om uw plannen te kunnen uitvoeren kan er mogelijk worden afgeweken van het bestemmingsplan.  Hiervoor wordt het plan uitgebreid integraal getoetst en wordt afgewogen of en hoe medewerking kan worden verleend.

  • Soms kan een (bouw)activiteit vergunningsvrij zijn. U kunt op de website van het omgevingsloket controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. 
  • Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op, we kijken graag met u mee.