Algemene informatie

We willen een kleurrijke gemeente zijn. Een iepen mienskip, waarbij iedereen erbij hoort en gelijkwaardig is. Iedereen doet mee! En je mag zijn wie je bent. 

Niet voor iedereen is dit vanzelfsprekend. Je wordt bijvoorbeeld anders behandeld, achtergesteld of uitgesloten vanwege persoonlijke kenmerken, zoals je leeftijd of geslacht. Als je dit ervaart dan kan het gaan om discriminatie en dat is verboden volgens de wet. Soms is het heel duidelijk wat discriminatie is, maar misschien twijfel je erover of denk je dat het ‘erbij hoort’. Hieronder geven we antwoord op veelgestelde vragen over dit onderwerp. 

Heb je zelf nog vragen? Neem contact met ons op, dan helpen we je verder.

Wat is discriminatie?

Bij discriminatie gaat het erom dat er verschillend wordt behandeld op basis van kenmerken die er niet toe doen.

Wat is racisme?

Discriminatie is niet hetzelfde als racisme. Bij racisme gaat iemand ervan uit dat er menselijke rassen zijn, en dat het eigen ras beter is dan andere rassen. Je wordt dan anders behandeld vanwege je nationaliteit, afkomst, huidskleur of cultuur.

Waarom is een intentieverklaring nodig?

Gemeente Waadhoeke vindt dat thema’s als gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie blijvend aandacht verdienen. Iedereen in Waadhoeke moet zichzelf kunnen zijn, mee mogen en kunnen doen. Daarom hebben we als eerste gemeente van Fryslân een eigen inclusiecoördinator. Ook veel organisaties, verenigingen en bedrijven in Waadhoeke dragen al positief bij aan een inclusieve gemeente.

De intentieverklaring is bedoeld als een collectieve afspraak tussen onderwijsinstellingen, overheid, werkgevers en organisaties om zich in te spannen voor inclusie en diversiteit. 

Wat is inclusie?

Een inclusieve samenleving is een open samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is ongeacht verschillen.  Dat betekent dat iedereen die dat wil volwaardig deel uit kan maken van die samenleving en erbij hoort.

Wat is diversiteit?

Diversiteit betekent verscheidenheid (verschillend zijn). Het gaat over de mix van verschillen tussen mensen. Dat kunnen zichtbare verschillen zijn zoals leeftijd, sekse, huidskleur, een lichamelijke beperking. Maar ook onzichtbare verschillen, zoals cultuur, seksuele voorkeur, politieke overtuiging, talenten in je werk, je belastbaarheid of je persoonlijkheid.

Ik wil iets doen met inclusie en diversiteit. Waar moet ik beginnen?

Kijk in het Actieplan voor inspiratie en/of wat jij kunt doen. Heb je hulp of advies nodig? Neem contact op met onze inclusiecoördinator

Waar kan ik terecht als ik discriminatie ervaar?

Je kunt op verschillende manieren melding of aangifte doen.

Waarom is het melden van discriminatie belangrijk?

Een op de vier Nederlanders heeft wel eens te maken met discriminatie. En dat moet stoppen, want iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Wij zijn er om discriminatie en ongelijke behandeling te signaleren, aan te pakken en te voorkomen. Door te melden draag jij hieraan bij!

Kan ik ook anoniem melden?

Melden kan ook anoniem. We kunnen dan geen vervolgstappen ondernemen. Maar meld het wél, want het is een belangrijk signaal. Zo bouw je mee aan een gelijkwaardigere samenleving.

Wat zegt de wet over gelijke behandeling?

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, herkomst, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Art.1 van de Nederlandse Grondwet

Wat kan ik zelf doen als ik discriminatie ervaar?

  1. Ken je rechten: weet wat er in de wet staat over discriminatie in Nederland.
  2. Documenteer incidenten: houd een gedetailleerd verslag bij van situaties waarin je vermoedt dat je gediscrimineerd bent.
  3. Zoek ondersteuning: neem contact op met organisaties, gemeenschappen of juridische adviseurs die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van discriminatie.
  4. Melding maken: maak melding van de discriminatie bij deskundige instanties
  5. Samenwerken: werk samen met anderen die zich inzetten tegen discriminatie en bouw mee aan een inclusieve samenleving.

Wat doet een inclusiecoördinator?

Onze inclusiecoördinator zorgt ervoor dat thema's als diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid blijvend aandacht krijgen. Zij zorgt ervoor dat het actieplan diversiteit en inclusie, die eerder dit jaar vastgesteld in de gemeenteraad, wordt uitgevoerd.