Recreatie en toerisme

De gemeente Waadhoeke heeft stevige ambities op het gebied van toerisme en recreatie. Lees hieronder over ons beleid of bekijk actuele projecten. Heb je vragen of wil je een van onze beleidsnota’s ontvangen? Neem contact op met onze adviseurs voor recreatie & toerisme, Karin IJsbrandy en Nynke Nicolai.

Beleef Waadhoeke

In het coalitieakkoord voor 2022-2026 ‘Sûn wurkje oan ‘e takomst’ hebben we onze ambities voor recreatie en toerisme vastgelegd. Deze ambities klinken ook duidelijk door in het “Ontwikkelperspectief Waadhoeke 2018-2028” en de nota ‘Beleef Waadhoeke’ uit 2020. 

In deze nota hebben we drie hoofdopgaven voor de toekomst bepaald, te weten:

  • Zichtbaarheid & Samenwerking
  • Franeker versterken als toeristische trekker
  • Landschap versterken als toeristische trekker

Ambities

1. We zijn trots

We zijn trots op ons landschap, onze stad en dorpen, onze verhalen, onze historie en onze talen. Deze geven ons identiteit. Dit koesteren we en onderhouden we.

2. Dit delen we graag

Ons landschap en onze verhalen delen we graag met geïnteresseerde en betrokken bezoekers.

3. Op een waardevolle manier

Ons doel is niet om zoveel mogelijk toeristen te trekken, maar wél om meer toeristen uit onze doelgroep te trekken en om onze bezoekers een zo mooi mogelijke beleving te bieden. Zo krijgen we enthousiaste en loyale bezoekers. Dit doen we met karakteristieke voorzieningen die bij ons passen, waarbij kwaliteit voorop staat. En dit is dan ook wat waard.

4. We bundelen slim onze krachten

Hier moeten we voor samenwerken. We zijn creatief in het aan elkaar koppelen van voorzieningen, bijvoorbeeld op thema, als totaalproducten of als recreatief cluster(tje). Zo creëren we bestemmingen en bezoekdoelen voor onze bezoekers, over het land en over het water.

5. Hierbij staat de bezoeker centraal

We denken hierbij vanuit de bezoeker of de recreant die we graag willen trekken: wat vinden zij leuk, wat kunnen we ze bieden en hoe vinden zij hun informatie en hun weg?

6. Zo zijn we toekomstbestendig

Zo profiteren bewoners en ondernemers nu en in de toekomst optimaal van de positieve effecten van recreatie en toerisme. Hierdoor kunnen we blijven genieten en investeren in ons landschap en onze leefomgeving.

We zetten in op waardevol toerisme. Dat blijkt ook uit onze ambitie: in 2024 zijn de recreatief-toeristische bestedingen met 30% toegenomen.

Projecten

Klik op de knop voor de actuele projecten op het gebied van recreatie en toerisme. 

Wat houdt het in?

Toeristische-recreatieve bewegwijzering (bruin strokenbord) verbetert de herkenbaarheid en vindbaarheid van de toeristische locaties. Toeristische en recreatieve ondernemers die gevestigd zijn in gemeente Waadhoeke kunnen, op eigen kosten, in aanmerking komen voor een bewegwijzeringsbord. Om een wildgroei aan toeristische bewegwijzeringsborden te voorkomen en onderhoud te waarborgen heeft gemeente Waadhoeke een aanvraagprocedure ingericht.

Wat moet ik doen?

Voor het plaatsen van een toeristisch-recreatief bewegwijzeringsbord doe je een aanvraag bij REVIS Bewegwijzering. REVIS Bewegwijzering neemt namens de gemeente jouw aanvraag in behandeling, toetst deze, maakt een bebordingsplan en zorgt voor de plaatsing, het 2-jaarlijks onderhoud en de vervanging bij schade en diefstal. Op de bewegwijzeringsborden komt de naam van jouw onderneming en het daarbij behorende pictogram.

Wat kost het?

Bij het aanvragen van een toeristisch-recreatief bewegwijzeringsbord zijn kosten verbonden. Na beoordeling van jouw aanvraag zal REVIS Bewegwijzering namens de gemeente je een inschatting van de kosten geven.