Uittreksels

Uittreksel burgerlijke stand

Een bewijs van uw geboorte, huwelijk of echtscheiding.

Uittreksel Basisregistratie Personen

Een bewijs dat u in de gemeente Waadhoeke woont.

Verklaring omtrent gedrag

Een bewijs van goed gedrag.

Bewijs van in leven zijn

Een schriftelijke verklaring dat u in leven bent.

Document waarmerken

Een bewijs dat de kopie van een document exact lijkt op het originele document.

Geheimhouding persoonsgegevens

Regel dat de gemeente uw persoonsgegevens niet doorgeeft aan instellingen.