Omgevingsvisie

Samen met inwoners en ondernemers maakt gemeente Waadhoeke een omgevingsvisie. De visie beschrijft op hoofdlijnen ontwikkelingen die in meerdere dorpen of wijken spelen. Bijvoorbeeld: hoe ziet de gemeente er in 2030 uit? Wat maakt ons gebied bijzonder en wat willen we behouden? Wat kan beter? Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame energie? Dat zijn vragen die we als gemeente niet alleen kunnen beantwoorden. Daarom vragen we inwoners en ondernemers hier actief met ons mee te denken