Bouwen en wonen vergunningen

Slopen en asbest verwijderen

Doe een melding voordat je gaat slopen of asbest verwijderen.

Afwijken bestemmingsplan

Je hebt bouwplannen en wilt afwijken van het bestemmingsplan.

Leegstaande woning verhuren

Je hebt leegstaande woonruimte en wilt deze (tijdelijk) verhuren.

Riolering

Beerput verwijderen, riool verstopt of rioolaansluiting nodig? Lees hier wat je moet doen.

Welstand

Vallen je bouwplannen binnen de welstandseisen van de gemeente? Bekijk het hier.

Omgevingsvergunning

Vergunning voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Omgevingswet

Informatie over de omgevingswet

Gemeentelijk groen

Een groenstrook kopen of huren van de gemeente.