De warmtetransitie

Door de overheid is besloten dat er vanaf het jaar 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen of voor het koken. Dit is een ingrijpende verandering voor alle inwoners en daarom gaat deze overgang stapsgewijs. We noemen deze overgang ‘de warmtetransitie’. Tijdens deze overgang bekijken we hoe we de komende jaren kunnen overstappen op duurzame warmtebronnen. De gemeenten Harlingen en Waadhoeke werken samen in de warmtetransitie. Als eerste stap zetten Harlingen en Waadhoeke in op isolatie van alle gebouwen. Zo is er in de toekomst minder energie nodig om ze te verwarmen.

Gemeente Harlingen en Gemeente Waadhoeke kiezen ervoor om stap voor stap richting aardgasvrij te gaan. Ze zetten eerst in op isoleren en besparen. Zo worden alle gebouwen langzaam aardgasvrij-klaar gemaakt.

Uitgangspunten:

  • Geen wijken en dorpen in één keer van het aardgas af.
  • Iedereen isoleren.
  • We doen het samen.

Wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke: “Ik tink dat we sa reëele stappen sette nei gasleas yn de takomst. Ús oertsjoeging is dat der noch folle mear besparre wurde kin op gasferbrûk, wat better is foar gebrûker en miljeu. Dêr kin nimmen spyt fan krije en gasleas wurde, wurdt in stik(je) makliker.”

De twee gemeenten kiezen er voor om geen dorpen of wijken aan te wijzen die voor het jaar 2030 aardgasvrij moeten worden. In sommige andere gemeenten in Nederland gebeurt dat wel. Daarvoor vinden Harlingen en Waadhoeke het nog te vroeg. De klimaatopgave is erg ingewikkeld, en heeft daarom aandacht en tijd nodig.

Ondertussen blijven de gemeenten wel onderzoek doen naar duurzame warmtebronnen. Zo is het misschien op een aantal plekken mogelijk om de restwarmte van de industrie te gebruiken om woningen te verwarmen. Ook de mogelijkheid van groen gas wordt de komende jaren onderzocht.

Omdat de technologie zo snel kan veranderen, wordt de transitievisie Warmte iedere vijf jaar bijgesteld met de nieuwste kennis en informatie. In 2022 zijn de beide gemeenten aan de gang met een uitvoeringsplan. Hierin wordt concreet beschreven hoe en wanneer de eerste stappen worden gezet.